Work and Study in Canada

Work and Study in Canada

โครงการ Work & Study in Canada คือ โครงการเรียนและทำงานที่แคนาดา เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา และเก็บเงินไปพร้อมกับการเรียน เรียน 24 สัปดาห์ และ ฝึกงาน 24 สัปดาห์ โดยระหว่างเรียนสามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และช่วงฝึกงานสามารถทำงานได้ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เข้าร่วมโครงการ Work & Study in Canada กับหลักสูตร Diploma Program จากสถาบันคุณภาพ ที่เปิดสอนหลายแคมปัสในประเทศแคนาดา ได้แก่ เมือง Vancouver เมือง Toronto และหมู่บ้าน Whistler เป็นสถาบันเอกชนที่ได้มาตรฐาน และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากนักเรียนต่างชาติ  และยังสามารถสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพสำหรับสายงานโดยเฉพาะได้อีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ

48 weeks

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย ที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ระดับภาษาอังกฤษ: CEFR B1, TOEIC 650, IELTS 5, TOEFL ibT 52-64, Cambridge PET (Merit) or have achieved Colleges’ level 4 Applicants can test their current English level online

โปรแกรม HOSPITALITY & TOURISM school

 • Essential Skills in Hospitality, Service and Tourism

  Diploma with Co-Op – 48 weeks (24 Weeks Paid Work and Study and 24 Weeks of Paid Work)

  in Vancouver, Whistler and Toronto

 • Foundation of Food and Beverage

  Diploma with Co-Op – 48 weeks (24 Weeks Paid Work and Study and 24 Weeks of Paid Work)

  in Whistler

โปรแกรม BUSINESS school

 • International Business and Management

  Diploma with Co-Op – 48 weeks (24 Weeks Paid Work and Study and 24 Weeks of Paid Work)

  in Vancouver, Whistler and Toronto

 • Digital Marketing

  Diploma with Co-Op – 48 weeks (24 Weeks Paid Work and Study and 24 Weeks of Paid Work)

  in Vancouver

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น