Work Abroad In Australia

Work Abroad In Australia

Work Abroad In Australia เป็นโครงการที่ทุกๆคนสามารถไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียได้โดยไม่จำกัดเรื่องอายุ เพียงแค่น้องๆหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจนั้นจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนน IELTS average score 4.5-5 เท่านั้น ก็สามารถไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียได้แล้ว อีกทั้งยังอยู่ในความดูแลของนายจ้างเป็นอย่างดี น้องๆหรือผู้ที่สนใจทุกๆคนยังได้ใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน หรือทัศนคติในการใช้ชีวิตและการทำงานของชาวออสเตรเลียอีกด้วย
ผู้ที่ได้เดินทางร่วมกับโครงการนี้ จะใช้ VISA 407 ซึ่งเป็นวีซ่าที่มีอายุถึง 3 ปี ซึ่งนั้นหมายความว่าทุกๆคนสามารถทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ถึง 3 ปี ไม่จำกัดชั่วโมงอีกด้วย
มากไปกว่านั้นยังสามารถพาคนในครอบครัวที่อายุมากกว่า 16 ปีและมีผลคะแนน IELTS average score 4.5-5 และยังสามารถทำงานได้สูงสุดถึง 20 ชม./สัปดาห์ อีกด้วย แต่ผู้ที่ถือ VISA 407 ต้องทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี แค่นี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็พาคนในครอบครัวไปอยู่ออสเตรเลียด้วยกันได้แล้วหากทำงานถึง 3 ปี สามารถทำเรื่องของสมัครเปลี่ยนวีซ่าเป็น VISA 457 ซึ่งเป็นวีซ่าการทำงานชั่วคราวอายุ 4 ปีและในระหว่างที่ถือ VISA 457 และทำงานได้ครบ 2 ปีก็สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น VISA 186-187 ซึ่งเป็นวีซ่าที่สามารถขออยู่เป็นคนที่นี่ถาวรได้

ระยะเวลาโครงการ

1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัคร.

Application Requirements (ข้อกำหนดในการสมัคร)

 1. อายุต่ำสุด 18 ปี
 2. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. มีความชำนาญ คล่องแคลวในภาษาอังกฤษ,มีผลสอบคะแนน IELTS average score 4.5-5
 4. มีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงาน 1 ปี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 6. ไม่เคยมีประวัติอาชญกรรม
 7. หลักฐานยืนยันทางการเงินจากทางครอบครัว เพื่อรับรองการใช้ชีวิตในขณะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย

Job Position ประเภทของงาน

 • Cook (head chef ,chief chef ,baker ,food&beverage ,processing manager ,pastry cook and French pastry)
 • Hotel & Catering Business (hotel front desk manager, club, food&beverage manager, restaurant manager ,café or bistro manager)
 • Service Industry (hairdresser and beautician)
 • Automobile Service (Automobile maintenance engineer)

Salary ค่าตอบแทน

ค่าแรงเฉลี่ยทั้งปีประมาณ $48,000 AUD ซึ่งถ้าหากอัตราค่าแรงเฉลี่ยที่ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ $40,000 – $50,000 AUD/ปี และมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ $70,000 – $80,000 AUD/ปี (ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมรายได้จากค่า TIPS ที่จะได้รับ)

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมติครบตรงตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้

 • ผู้สมัครทำการเลือกงานและนัดสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างและรอรับ employer’s offer

 • เตรียมเอกสารสำหรับการทำ VISA

 • รอรับ VISA จากทางสถานฑูต

 • เตรียมตัวและเดินไปประเทศออสเตรเลีย

สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการและโปรโมชั่น