About us

I Happy Exchange  เป็นองค์กรที่บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ทำให้พี่ ๆ ทีมงาน I Happy สามารถเข้าถึง และเข้าใจในสิ่งที่น้อง ๆ ต้องการ
นโยบายหลัก และจุดมุ่งหมายสูงสุดของ iHappy คือการสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ได้มากกว่า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์ อบอุ่น และจริงใจ เป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย  iHappy Exchange คือแบรนด์ที่ต้องการจะเพิ่ม และขยายความต้องการของน้องๆ จาก iHappy Work And Travel ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจนมีจำนวนผู้ใช้บริการหลายร้อยคนต่อปี ซึ่งทางองค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ
โดยทาง iHappy Exchange ได้มีการจัดตั้งโครงการ ฝึกงานและทำงานต่างประเทศ (Internship & Training)  ในอเมริกา สเปน ฝรั่งเศสและแคนนาดา